Regulamin Rezerwacji i Wynajmu Zakohouse

Poniżej prezentujemy REGULAMIN REZERWACJI dla Gości indywidualnych oraz grup zorganizowanych. W przypadku pytań prosimy o kontakt.

 

  • Rezerwacji można dokonać telefonicznie: 667065571 lub drogą mailową: info@zakohouse.pl
  • Rezerwację dokonuje się na osobę lub ewentualnie firmę, która będzie dokonywać płatności.
  • Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu uzgodnionego zadatku za pobyt na konto bankowe.
  • Jednocześnie wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza potwierdzenie akceptacji warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji.
  • Nie wpłacenie zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
  • Płatności należy dokonać min. 30 dni przed rozpoczęciem pobytu, a w przypadku czasu krótszego, w terminie uzgodnionym z recepcją.
  • Przedpłata na rezerwację jest bezzwrotna, chyba że rezygnacja z rezerwacji następuje najpóźniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu, w takiej sytuacji zwrotowi podlega 50% wpłaconej kwoty.
  • Rezygnacja z pobytu wiąże się z brakiem możliwości przeniesienia zadatku, a także pobytu na inny termin wskazany przez Gościa.
  • Niestawienie się Gościa w Willi ZakoHouse  do godziny 6.00 rano dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeżeli Gość wcześniej nie powiadomił recepcji (dla rezerwacji z zadatkiem).
  • Niestawienie się Gościa w terminie do godziny 18.00 dnia przyjazdu jest równoznaczne z anulacją rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi (dla rezerwacji bez przedpłaty), jeżeli nie ustalono inaczej.

 

REGULAMIN POBYTU

1. Pokój w ZakoHouse wynajmowany jest na doby.

2. Doba trwa od godziny 15:00 w dniu przyjazdu do godziny 10:00 ostatniego dnia pobytu.

3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość Willi powinien zgłosić w Recepcji najpóźniej do godziny 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Willa ZakoHouse  uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępnych miejsc.

4. Wpłaty za pobyt należy dokonać gotówką w dniu przyjazdu.

5. Skrócenie pobytu nie spowoduje zwrotu kosztów z tytułu niewykorzystanych noclegów.

6. Pokój sprzątany jest wyłącznie po wyjeździe Gości. Sprzątanie pokoju, wymiana pościeli i ręczników- na życzenie- jest dodatkowo płatne.

7. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do 7:00.

8. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju od godziny 7:00 do 22:00.

9. Willa ZakoHouse może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu willi lub gości albo szkodę na osobie dotyczącą gości, pracowników ZakoHouse  lub innych osób w nim przebywających, albo też w inny sposób zakłócił spokój w willi lub zlekceważył obowiązujący Zakaz palenia.

10. Parking przy Wilii ZakoHouse jest niestrzeżony. Willa ZakoHouse nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

11. Zabronione jest wchodzenie do budynku Willi w butach narciarskich oraz wnoszenie sprzętu narciarskiego, snowboardowego i innych sprzętów do uprawiania sportu do pokoi.

12. Na terenie Willi obowiązuje bezwzględny ZAKAZ PALENIA. (Zgodnie z Ustawą Dz. U z 1996 r. N 10 poz.55 - Kto pali wyroby tytoniowe w miejscach objętych zakazami określonymi w art. 5 podlega karze grzywny do 500 zł).

13. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren obiektu.

14. Zabronione jest rozpalanie grilla/ogniska bez wiedzy i zgody Recepcji.

15. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach Willi urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia pokoju.

16. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi oraz okien. Nieodpowiednie zamknięcie okien, szczególnie dachowych, które może spowodować zalanie budynku  będzie skutkowało obciążeniem zameldowanego Gościa kosztami sprzątania i ewentualnego remontu.

17. W przypadku uszkodzenia/zgubienia klucza lub breloka do drzwi wejściowych Gość ponosi opłatę w wysokości  50 zł.

18. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych Willi powstałe z jego winy lub z winy  odwiedzających go osób wg cennika znajdującego się w Recepcji.

19. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju Willi przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane zamówionym we własnym zakresie kurierem na jego koszt, na adres przez niego wskazany.  W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Willi przechowa przedmioty przez 1 miesiąc, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

copyright: Zakohouse - Zakopane Poronin